Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva št. COMP/M.4584 — KarstadtQuelle/Thomas Cook) — Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku Besedilo velja za EGP.