Tuairim Uimh. 9/2018 (de bhun Airteagal 287(4) CFAE) a bhaineann leis an togra le haghaidh Rialacháin ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear Clár Frith-Chalaoise AE