Írásbeli kérdés E-001112/11 Bart Staes (Verts/ALE) a Bizottság számára. Építkezési láz a Kanári-szigeteken