Opinia Komisji z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie środków tymczasowych podjętych przez rząd Niemiec w odniesieniu do lampek do kamizelek ratunkowych typu Asteria produkowanych przez Sic Divisione Elettronica S.r.l. w Republice Włoskiej Tekst mający znaczenie dla EOG