Stanovisko Komise ze dne 6. listopadu 2012 k prozatímním opatřením přijatým vládou Německa v souvislosti se světly na záchranné vesty typu Asteria vyrobenými společností Sic Divisione Elettronica S.r.l. v Italské republice Text s významem pro EHP