C-380/15. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2016. február 23-i végzése (az Audiencia Provincial de les Illes Balears [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Francisca Garzón Ramos, José Javier Ramos Martín kontra Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria SA, Intercotrans SL (Előzetes döntéshozatal — Az Európai Unió Alapjogi Chartája — A hatékony bírói jogvédelemhez való jog — Jelzálogtárgyra vezetett végrehajtási eljárás — Az érdemi ítélkezést végző nemzeti bíróság hatáskörei — Az uniós jog végrehajtásának hiánya — A Bíróság eljárási szabályzata 53. cikkének (2) bekezdése — A Bíróság hatáskörének nyilvánvaló hiánya)