Euroopan unionin virallinen lehti, C 58, 08. maaliskuuta 2005