MOLADH ar an dréachtchinneadh ón gComhairle thar ceann an Aontais maidir le tabhairt chun críche an Chomhaontaithe idir an tAontas Eorpach agus Rialtas Dhaon-Phoblacht na Síne maidir le gnéithe áirithe d’aersheirbhísí (11033/2019 - C9-0049/2019 - 2018/0147(NLE)) An Coiste um Iompar agus um Thurasóireacht. Rapóirtéir: Tomasz Piotr Poręba