Rialachán cur Chun Feidhme (AE) 2020/19 ón Gcomhairle an 13 Eanáir 2020 lena gcuirtear chun feidhme Airteagal 2(3) de Rialachán (CE) Uimh. 2580/2001 maidir le bearta sriantacha sonracha atá dírithe i gcoinne daoine agus eintitis áirithe d’fhonn an sceimhlitheoireacht a chomhrac, agus lena n aisghairtear Rialachán cur chun feidhme (AE) 2019/1337