Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/19, annettu 13 päivänä tammikuuta 2020, tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä terrorismin torjumiseksi annetun asetuksen (EY) N:o 2580/2001 2 artiklan 3 kohdan täytäntöönpanosta sekä täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/1337 kumoamisesta