Meddelelse fra Kommissionen i henhold til artikel 15, stk. 3, i Rådets forordning (EØF) Nr. 3897/89 af 18. december 1989 om anvendelse af generelle toldpræferencer i 1990 for tekstilvarer med oprindelse i udviklingslande