Decyzja Rady (WPBiO) 2019/1924 z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie podpisania i zawarcia Umowy między Unią Europejską a rządem Republiki Mali w sprawie statusu misji Unii Europejskiej w dziedzinie WPBiO w Mali (EUCAP Sahel Mali)