Kommissionens förordning (EG) nr 229/2004 av den 10 februari 2004 om undantag från förordning (EG) nr 565/2002 beträffande inlämningstiden för importlicensansökningar för vitlök avseende den första tremånadersperioden av importåret 2004–2005