Hotărârea Curții (camera a doua) din data de 19 aprilie 1988. # Rudolf Misset împotriva Consiliului Comunităților Europene. # Funcționari - Măsuri disciplinare. # Cauza 319/85. Misset/Consiliul TITJUR