Kohtuasi C-8/19: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgaaria) 7. jaanuaril 2019 – Kriminaalasi järgmise isiku suhtes: RH