Padomes Vienotā rīcība 2007/405/KĀDP ( 2007. gada 12. jūnijs ) par Eiropas Savienības policijas misiju saistībā ar drošības sektora reformu (DSR) un tās saikni ar tiesiskuma jomu Kongo Demokrātiskajā Republikā ( EUPOL RD Congo )