DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) af 15. januar 1998 i sag C-125/96, Hartmut Simon mod Hauptzollamt Frankfurt am Main (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Hessisches Finanzgericht, Kassel) (Tillægsafgift på mælk - forfaldsdato - artikel 15, stk. 4, i forordning (EØF) nr. 1546/88 - begrebet »det afgiftsbeløb, de eventuelt skylder«)