2019 m. vasario 8 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 9/2019, kuriuo iš dalies keičiamas EEE susitarimo II priedas (Techniniai reglamentai, standartai, tyrimai ir sertifikavimas) [2020/928]