Písomná otázka E-6801/10 Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (PPE) Komisii. Európska prisťahovalecká politika a nové údaje o migračných tokoch