Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 121, 20 maj 2005