Resolution av rådgivande EES-kommittén av den 26 juni 2002 om styresformer och företagens sociala ansvar i en globaliserad värld