ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Μαΐου 1996 σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Βασιλείου του Νεπάλ #ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Βασιλείου του Νεπάλ