Rozhodnutie Správnej rady Úradu Spoločenstva pre odrody rastlín z 1. apríla 2020 o vnútorných pravidlách týkajúcich sa obmedzení určitých práv dotknutých osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov v rámci činnosti Úradu Spoločenstva pre odrody rastlín