Решение на Административния Съвет на Службата на Общността за сортовете растения от 1 април 2020 година относно вътрешните правила по отношение на ограниченията на някои права на субектите на данни във връзка с обработването на лични данни в рамките на функционирането на (CPVO)