Komisjoni 17. oktoobri 2019. aasta delegeeritud määruse (EL) 2019/2199 (millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 428/2009, millega kehtestatakse ühenduse kord kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi, edasitoimetamise, vahendamise ja transiidi kontrollimiseks) parandus (Euroopa Liidu Teataja L 338, 30. detsember 2019)