Komisjoni määrus (EL) 2021/77, 27. jaanuar 2021, millega keeldutakse lubamast esitada toidu kohta teatavaid tervisealaseid väiteid, välja arvatud need, milles osutatakse haigestumisriski vähenemisele ning laste arengule ja tervisele (EMPs kohaldatav tekst)