A Bizottság (EU) 2017/1125 végrehajtási rendelete (2017. június 22.) az állati vagy növényi eredetű szagriasztók/tallolaj-szurok hatóanyag jóváhagyásának a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti visszavonásáról, továbbá az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg. )$