2018 m. gegužės 22 d. Tarybos sprendimas (ES) 2019/104 dėl pozicijos, kurios turi būti laikomasi Europos Sąjungos vardu Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Meksikos Jungtinių Valstijų ekonominės partnerystės, politinio koordinavimo ir bendradarbiavimo susitarimu įsteigtoje ES ir Meksikos jungtinėje taryboje, dėl Jungtinės tarybos sprendimų Nr. 2/2000 ir Nr. 2/2001 dalinio pakeitimo, siekiant atsižvelgti į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą