A Bizottság (EU) 2018/1846 irányelve (2018. november 23.) a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló 2008/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv mellékleteinek a tudományos és műszaki fejlődés figyelembevétele céljából történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg.)