Az Európai Unió Hivatalos Lapja, L 156, 2012. június 16