Úřední věstník Evropské unie, L 156, 16. červen 2012