Zadeva T-785/16: Sklep Splošnega sodišča z dne 16. maja 2017 – BSH Electrodomesticos España/EUIPO – DKSH International (Ufesa) (Znamka Evropske unije — Postopek z ugovorom — Prijava besedne znamke Evropske unije Ufesa — Mirna rešitev spora — Pridobitev prijavljene znamke s strani tožeče stranke — Ustavitev postopka)