T-750/17. sz. ügy: A Törvényszék 2018. július 19-i végzése – Izba Gospodarcza Producentów i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych kontra Bizottság („Dokumentumokhoz való hozzáférés – 1049/2001/EK rendelet – Az (EU) 2015/1535 irányelv szerinti értesítési eljárás keretében benyújtott, a Bizottság észrevételeihez és valamely tagállam részletes véleményéhez való hozzáférés iránti kérelem – A hozzáférés megtagadása – A kereset benyújtását követő hozzáférhetővé tétel – A jogvita tárgyának megszűnése – Okafogyottság”)