2016 m. birželio 3 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 113/2016, kuriuo iš dalies keičiamas EEE susitarimo II priedas (Techniniai reglamentai, standartai, tyrimai ir sertifikavimas) [2017/2131]