Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Kypru na rok 2020 a stanovisko Rady k programu stability Kypru z roku 2020