2019 m. liepos 8 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/1169, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) 2017/2063 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Venesueloje