Az Európai Parlament 2014. április 16-i jogalkotási állásfoglalása a Kanári-szigeteken alkalmazandó AIEM adóról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2014)0171 – C7-0106/2014 – 2014/0093(CNS))