2010/815/EU: Kommissionens afgørelse af 15. december 2009 om statsstøtte C 21/05 (tidligere PL 45/04), som Polen påtænker at gennemføre til fordel for Poczta Polska som kompensation for varetagelse af postbefordringspligten (meddelt under nummer K(2009) 9962) EØS-relevant tekst