Mål T-271/07: Talan väckt den 19 juli 2007 – Eurosemillas mot rådet och kommissionen