Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva M.9775 – Global Payments/CaixaBank/MoneyToPay) Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku (Besedilo velja za EGP) 2020/C 104/05