2014/820/ES: 2014 m. spalio 24 d. Jungtinės CARIFORUM ir ES tarybos, įsteigtos CARIFORUM valstybių ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių ekonominės partnerystės susitarimu, sprendimas Nr. 1/2014 dėl dalyvavimo CARIFORUM ir ES konsultaciniame komitete