2012/147/ES: 2012 m. kovo 9 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo patvirtinamos tam tikros iš dalies pakeistos 2012 m. gyvūnų ligų ir zoonozių likvidavimo ir stebėsenos programos ir kuriuo dėl priemonių, tinkamų finansuoti iš Sąjungos lėšų, skirtų skrepi ligos likvidavimo programoms, ir dėl Sąjungos išankstinių išmokų 2012 m. pasiutligės likvidavimo programoms vykdyti iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimas 2011/807/ES (pranešta dokumentu Nr. C(2012) 1406) Tekstas svarbus EEE