Teade ametikoha täitmise kohta — Euroopa järelevalveasutus — Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus — Eesistuja (palgaaste AD 15) — KOM/2010/10287