Informacija, susijusi su Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, steigiančio Europos Bendrijos bei jos valstybių narių ir Libano Respublikos asociaciją, protokolo dėl Europos Sąjungos ir Libano Respublikos bendrojo susitarimo, kuriuo nustatomi Libano Respublikos dalyvavimo Sąjungos programose bendrieji principai, pasirašymu