Euroopa Parlamendi resolutsioon (EL) 2020/1880, 14. mai 2020, tähelepanekutega, mis on Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa, I jagu – Euroopa Parlament