Vykonávacie rozhodnutie Rady (EÚ) 2020/1346 z 25. septembra 2020, ktorým sa Helénskej republike poskytuje dočasná podpora podľa nariadenia (EÚ) 2020/672 na zmiernenie rizík nezamestnanosti v núdzovej situácii v dôsledku výskytu ochorenia COVID-19