Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2020/1346 του Συμβουλίου της 25ης Σεπτεμβρίου 2020 σχετικά με τη χορήγηση προσωρινής στήριξης στην Ελληνική Δημοκρατία, στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΕ) 2020/672, για τον μετριασμό των κινδύνων ανεργίας στην κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω της επιδημικής έκρηξης της COVID-19