Pisno vprašanje E-011232/11 Fiorello Provera (EFD) za Komisijo. Podpredsednica/visoka predstavnica – Izginotja na Kitajskem