TUAIRIM ón gCoiste um Ghnóthaí Bunreachtúla chuig an gCoiste um Buiséid agus an Coiste um Rialú Buiséadach ar an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le buiséad an Aontais a chosaint i gcás easnaimh ghinearálaithe i ndáil leis an smacht reachta sna Ballstáit (COM(2018)0324 - C8-0178/2018 - 2018/0136(COD)) Rapóirtéir don tuairim: Helmut Scholz