Kohtuasi C-38/14: Euroopa Kohtu (neljas koda) 23. aprilli 2015. aasta otsus (Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco – Hispaania eelotsusetaotlus) – Subdelegación del Gobierno en Guipuzkoa – Extranjeria versus Samir Zaizoune (Eelotsusetaotlus — Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala — Direktiiv 2008/115/EÜ — Ühised nõuded ja kord liikmesriikides ebaseaduslikult viibivate kolmandate riikide kodanike tagasisaatmisel — Artikli 6 lõige 1 ja artikli 8 lõige 1 — Siseriiklikud õigusnormid, mis näevad ebaseadusliku riigis viibimise eest karistuseks ette vastavalt asjaoludele kas trahvi või väljasaatmise)